Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Pracownicy

Treść

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTRZE

mgr Sylwia Ogórek

tel. 18 448 64 64 wew. 41 lub 515 297 740

 

POMOC SPOŁECZNA

 tel: 18 448 64 64 wew. 42 lub 515 297 731

Bogumiła Kowalik – Starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Anna Wikarczyk Specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Gawlak - Pracownik socjalny

 

ASYSTENT RODZINY

tel: 515 297 326

mgr Agnieszka Zychowicz - asystent rodziny - wspieranie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi

 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Małgorzata Maurek - opiekunka środowiskowa   - świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 tel. 18 448 64 64 wew. 41

Anna Dziedzina - Starszy Administrator
Zakres czynności: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

tel. 18 448 64 64 wew. 41

mgr Małgorzata Tokarczyk - Administrator
Zakres czynności: świadczenie wychowawcze "500+", Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, stypendia socjalne

14522