Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Stypendium socjalne 2023/2024

Treść

W związku 

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów imiennych rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne. 

 Wydatki te mogą dotyczyć okresu od lipca 2023 r. 

Dostarczenie dokumentów dotyczących poniesionych wydatków należy dostarczyć do końca listopada 2023 r. 

 

 

Wnioski o stypendium składa się w terminie od 1 do 15 września 2023.

Kryterium dochodowym dla osób starających się o stypendium szkolne jest kwota 600,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

 

Istotne jest aby na dokumentach znajdowały się tylko usługi lub produkty związane z celami edukacyjnymi. Nie może to być paragon mieszany, na którym oprócz np. odzieży sportowej są wymienione produkty spożywcze dla rodziny. 

 Dokumenty mogą dotyczyć opłat poniesionych na uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych: np. dodatkowe lekcje języka obcego, zajęcia plastyczne, muzyczne, treningi sportowe, programy edukacyjne oraz inne wydatki związane ściśle z celami edukacyjnymi takie jak np. przybory szkolne, obuwie i odzież wyłącznie sportową, plecaki, zeszyty książki edukacyjne i podręczniki.

W razie wątpliwości czy dany wydatek może być zakwalifikowany do refundacji – prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka.

16745