Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Informacja dotycząca wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Treść

Obecnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest przyznane do 30 września 2023 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia niezbędne będzie złożenie nowego wniosku. Wnioski można złożyć w formie elektronicznej ( od 1 lipca 2023 r.) lub w formie papierowej ( od 1 sierpnia 2023 r.). Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2023 roku wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - od 1 października 2023 roku wynosi 1209,00 zł na osobę w rodzinie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 roku (M.P. z 2023 roku, poz. 121).

W przypadku przekroczenia dochodu może mieć zastosowanie tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą do świadczeń o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona na zasadzie „złotówka za złotówkę” jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

10485