Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Rekrutacja do Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze prowadzi rekrutację do Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024, który jest skierowany do osób starszych 65 plus, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu seniorzy mogą otrzymać tzw. ,,opaskę bezpieczeństwa”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

„Opaski bezpieczeństwa” wyposażone są w następujace funkcje:

-  przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, -

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Udział w programie jest bezpłatny i nie jest zależny od sytuacji dochodowej osoby starszej.

 Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby do dnia 30.01.2024 r. Osoby, które zgłoszą się po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

15015