Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Dodatkowy nabór wniosków na rok 2024 do udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Treść

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze ogłasza dodatkowy nabór wniosków do udziału w Programie na rok 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Dla uczestników Programu udział jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania Karty zgłoszenia do  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rytrze do dnia 22 marca 2024 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Informacji o Programie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 515 297 731.

Więcej informacji na stronie:

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

ZAŁĄCZNIKI:

- https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

- https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

15015