Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Dodatkowy nabór wniosków na rok 2024 do udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Treść

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze  ogłasza dodatkowy nabór wniosków do udziału w Programie na rok 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanym na terenie Gminy Rytro jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Rytra. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Dla uczestników Programu udział jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rytrze do dnia 23.05.2024 r. do godziny 10.00.

Informacji o Programie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 515 297 731.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

ZAŁĄCZNIKI:

https://www.gov.pl/attachment/e328c568-cd00-40a1-af1a-5db2102feac5

 

15015