Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

DODATEK OSŁONOWY

Treść

 

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i wynosi od 228,8 zł do 822,25 zł (w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym).

Wnioski można składać od stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata do końca czerwca 2024 r.

Aby otrzymać dodatek osłonowy trzeba spełnić kryterium dochodowe które wynosi:
- 1500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego;
- 2100 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski składać można do końca kwietnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytrze

Dla osób, które przekraczają nieznacznie kryterium dochodowe obowiazuje zasada "złotówka za złotówkę".


Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.:
1) 228,8 zł (286 zł podwyższony) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
2) 343,2 zł (429 zł podwyższony) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
3) 486,2 zł (607,75 zł podwyższony) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
4) 657,8 zł (822,25 zł podwyższony) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom których główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem albo paliwami węglopochodnymi (np.ekogroszek) i zgłoszone jest do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytrze.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Formularz wniosku:

14522