Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

"WSPIERAJ SENIORA"

Treść

 

Program
"WSPIERAJ SENIORA"

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania programu na lata 2020- 2021 r. – 15096,00 zł

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Zadanie polegać będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program skierowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, osoby niepełnosprawne oraz osoby wymagające takiej formy pomocy,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek.

W ramach projektu zostaną objęte pomocą osoby wymagające zrobienia zakupów czego efektem będzie pozostanie Seniorów w domu co przełoży się na zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem Covid-19.

12181