Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

"LOKALNI BEZ BARIER"

Treść

Projekt socjalny 
"LOKALNI BEZ BARIER"

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2021 r. – 19 310,00 zł
Całkowity koszt zadania w 2021 r. – 24 137,64 zł

Gmina Rytro otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), która jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I..projekty socjalne mające na celu wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych - poprzez realizację projektu socjalnego „Lokalni bez barier” obejmującego zajęcia i ofertę grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Działaniami w ramach projektu zostanie objętych 10 dorosłych  osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową lub z zaburzeniami psychicznymi,  oraz ich opiekunowie. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia  2021r.

Głównym celem  projekt  socjalnego  "Lokalni bez barier" jest wsparcie i aktywizacje osób niepełnosprawnych. Zaplanowane działania są odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego dorosłych osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada poprawę  jakości życia a także budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku poprawy sytuacji osobistej i dążenie do zmian.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zdobędą merytoryczną wiedzę na temat pomocy osobom od nich zależnym. Będą motywowani do dalszych wysiłków na rzecz świadczenia opieki nad osobą zależną.  

W ramach projektu realizowane będą:

Działania  dla osób niepełnosprawnych:

PROMOCJA ZDROWIA:

- zajęcia z elementami kinezyterapii (terapia poprzez ruch)

- zajęcia z elementami hipoterapii (zajęcia w stadninie koni)

- dogoterapia

 

GRUPA WSPARCIA:

- zajęcia relaksacyjne z psychologiem

- zajęcia z elementami ergoterapii (zajęcia manualne)

 

Działania dla opiekunów:

 

GRUPA WSPARCIA:

- spotkanie ze specjalistą (psycholog, prawnik)

 

Działania wspólne:

- warsztaty z pierwszej pomocy

- zajęcia kulturalno - oświatowe, kultywowanie regionalizmu (zajęcia mające na celu nawiązanie do folkloru i tradycji lokalnej)

 

Pliki do pobrania

ulotka-do-projektu.jpg 613.99 KB
12181