Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022

Treść

 

                                 

                                ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA ‘’ - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje, że przystąpił do realizacji  Programu ,,Opieka wytchnieniowa ‘’ - edycja 2022.  

 

 

  1. Program ,,Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2022 jest finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

  1. Wartość otrzymanego dofinansowania :  50 592,00 zł
  2. Całkowita wartość inwestycji:  50 592,00 zł
  3. Czas realizacji Programu : 2022 r.
  4. Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników Programu.

 

 

  1.  Cele Programu

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  1. Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności , lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniem niepełnosprawności  (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  1. Realizacja Programu

 

Na terenie Gminy Rytro wsparciem w formie opieki wytchnieniowej zostanie objętych 6 rodziny
(2 osoby dorosłe i 4 dzieci). Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej wynosi: 1 240 godzin, które będą realizowane do 31.12.2022 r.

      

15015