Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

"KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" na rok 2022

Treść

 

                                               

 

             „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje, że przystąpił do realizacji  Programu

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 

 

I.Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

II.Wartość otrzymanego dofinansowania :  40 750,00 zł

III.Całkowita wartość inwestycji:  40 750,00 zł

IV.Czas realizacji Programu : 2022 r.

V.Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników Programu.

VI.Cele Programu

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rozwój współczesnego systemu opieki nad osobami starszymi prowadzi do rozwoju nowoczesnych technologii w tym obszarze. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

VII.Adresaci Programu

Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

VIII.Realizacja Programu

Na terenie Gminy Rytro wsparciem w formie tzw. „opieki na odległość” jest objętych 30 seniorów
w wieku 65 lat i więcej.

   

15015