Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

FUNDUSZ PRACY

Treść

 

 

,,Program Asystent rodziny na rok 2022”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje, że przystąpił do realizacji ,, Programu Asystent rodziny na rok 2022”

 

 

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze  informuje, że Gmina Rytro podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” tj. na 18 listopada 2022 r.

Dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Zadanie polega na realizacji przez asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w  ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla Gminy Rytro wynosi 1 500,00 zł.

Całkowita wartość zadania w Gminie Rytro wynosi 1 800,00 zł.

12181