Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Rządowe Wsparcie Finansowe dla zadań i programów pomocy społecznej

Treść

                                                                   

 

Rządowe Wsparcie Finansowe
dla zadań i programów pomocy społecznej

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania w 2022 r. – 13 773,00 zł
Całkowity koszt zadania w 2022 r. – 17 216,25 zł

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Rytro polegającego na wypłacie dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

12184