Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Treść

Przemoc domowa to działania bądź rażące zaniedbania dokonywane przez jednego z członków rodziny działające na szkodę pozostałych, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewagę siły lub władzy, powodującą cierpienie, uderzającą w prawa, dobra osobiste, a w szczególności w życie lub zdrowie. Istota przemocy domowej związana jest z faktem wykorzystywania przewagi siły lub władzy dla krzywdzenia innych członków rodziny.

Rodzaje przemocy : 

Rodzaje przemocy

Forma przemocy

Skutki przemocy

Przemoc fizyczna (naruszanie nietykalności fizycznej)

Szarpanie, popychanie, kopanie, policzkowanie, bicie pięścią, bicie z użyciem przedmiotów, krępowanie, szarpanie za włosy, duszenie, przypalanie papierosem, polewanie substancjami żrącymi, nie zapewnienie koniecznej opieki medycznej itp.

Uszkodzenia ciała – siniaki, rany, złamania, zadrapania, stłuczenia poparzenia.

Choroby w wyniku powikłań po urazach oraz stresu

PTSD (zespół stresu pourazowego), bezssenność, lęki, napady paniki itp

Przemoc psychiczna

Poniżanie, wyśmiewanie, wyzywanie, krytykowanie, oskarżanie, ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, groźby, szantaż, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, używanie wulgarnych epitetów, wymuszanie posłuszeństwa oraz podporządkowania, stała krytyka itp.

Zniszczenie poczucia własnej wartości i godności ofiary, strach , utrata nadziei, uzależnienie ofiary od prześladowcy, ciągły stres, zaburzenia snu, choroby somatyczne itp.

Przemoc seksualna

Gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, dotykanie miejsc intymnych, wymuszanie nieakceptowalnych zachowań seksualnych, wyśmiewanie preferencji seksualnych, zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi, sadyzm, wyśmiewanie wyglądu i ciała itp

Obrażenia fizyczne, cierpienie, ból, utrata poczucia własnej wartości, obniżona samoocena, utrata poczucia godności i atrakcyjności, lęk, strach, unikanie współżycia, zaburzenia seksualne, niechęć i obawa do płci przedstawicieli sprawcy przemocy, lęk, strach itp

Przemoc ekonomiczna

Odmawianie pieniędzy na utrzymanie, okradanie, zabieranie pieniędzy, kontrolowanie wszelkich wydatków, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, szantaż, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zakazywanie podjęcia pracy zarobkowej, sprzedaż wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do pożyczek itp.

Całkowita zależność finansowa od partnera, bieda, zniszczenie poczucie własnej wartości, niezaspokojenie podstawowych potrzeb itp

15015