Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Treść

PUNKT KONSULTACYJNY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN, DZIECI I OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W PCPR.

PCPR ul. Kilińskiego 72a,
33-300 Nowy Sącz
I piętro, pokój 120
tel : 18 447 79 25

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz prawnej w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą oraz innymi sytuacjami kryzysowymi.

Pomoc psychologiczna udzielana jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30. ( Istnieje także możliwość wcześniejszego umówienia się na spotkanie pod numerem telefonu : 184477925)

Poradnictwo Prawne świadczone jest przez prawnika i wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego ustalenia terminu spotkania w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu 184477925
 Pomoc udzielana jest bezpłatnie oraz bez skierowania!!!

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Ośrodek interwencji kryzysowej
ul. Zygmunta Augusta 8
34-600 Limanowa
tel. 18 333 79 12 , 573782441
( czynne w godzinach 7.15-15.15)
883211552 ( czynny po godzinie 15.15)

Pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych, prawnych i socjalnych osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które znajdują się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym , w sytuacji zagrożenia bądź po traumatycznych przejściach świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Limanowej. W ośrodku także zapewnia się czasowe schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (kobiety, matki z dziećmi) w hostelu Ośrodku Interwencji Kryzysowej.


SĄD REJONOWY W MUSZYNIE

 Sąd Rejonowy w Muszynie
  ul. A. Kity 18
  tel. 18 471 40 88

PROKURATURA REJONOWA W MUSZYNIE

Prokuratura Rejonowa w Muszynie 
ul. Piłsudskiego 25
33-370 Muszyna 
tel. 18 471 06 23

KOMISARIAT POLICJI 

Komisariat Policji w Piwnicznej Zdroju 
ul. Nadbrzeżna 29 
33-350 Piwniczna Zdrój 
tel. 47 833 53 50

 

 

15015