Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Stypendium socjalne 2023/2024

W związku  Osoby ubiegające się o stypendium szkolne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów imiennych rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.   Wydatki te mogą dotyczyć okresu od lipca 2023

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2023 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze będzie czynny  do godz. 13.00. Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze będzie czynny do godz.12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

  HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH   LISTOPAD 2022 22.11.2022 - wtorek LUTY 2023 21.02.2023 - wtorek MAJ 2023 23.05.2023 - wtorek SIERPIEŃ 2023 22.08.2023 - wtorek

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego o złożenie ofertowe cenowej w zakresie świadczenia usługi schronienia w Schronisku dla 1 osoby bezdomnej tj. udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym pełnego wyżywienia.

Zmiany do ustawy o dodatku węglowym

Uprzejmie informuje, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych prze

Zmiany we wniosku – 40 zł zakwaterowanie Obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje, iż zmianie uległ załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukr

Dodatek elektryczny

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), kt&o

Informacja dotycząca wniosków o dodatek węglowy.

Informacja dotycząca wniosków o dodatek węglowy.

Działając na podstawie art. 2 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) informujemy iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone jako kolejne wnioski na ten sam adres zamieszkania pozostawiane są bez rozpoznania. Zgodnie z

Dodatki dla gospodarstw domowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967) informujemy, iż obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców zajmować się będzie tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

DODATEK ELEKTRYCZNY

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023

15015